Na czym najczęściej oszukują biura podróży?

Z każdym rokiem biura podróży starają się coraz bardziej przestrzegać praw konsumentów. Już od kilku miesięcy konsumentów kuszą oferty wakacyjnego wypoczynku w super niskich cenach. Dwa tygodnie na słonecznej plaży w Bułgarii, Grecji czy Hiszpanii to dla wielu osób wymarzony sposób spędzenia urlopu. Przed wyjazdem sprawdźmy koniecznie jak konstruowane są umowy i na co się nie "naciąć".

Zanim zdecydujemy się na konkretną propozycję ustalmy wszystkie szczegóły wyjazdu oraz zapoznajmy się z treścią umowy i regulaminem przed ich podpisaniem.

Umowy z biurami podróży zawierają wiele klauzuli, które niestety nas - konsumentów, oszukują. Zdaniem UOKiK najczęściej biura podróży próbują nas oszukać na cztery sposoby.

Złą sławą cieszą się zapisy w umowach dotyczących ofert last minute. Wiele biur podróży umieszcza w takich umowach zapis:
"nie rekompensuje reklamacji dotyczących hoteli lub przewoźnika, jeżeli przedmiot reklamacji w uznaniu hotelu lub przewoźnika jest bezpodstawny".
Zgodnie z prawami konsumenta klientowi przysługuje pełne prawo do reklamacji, nawet w przypadku zakupienia wyjazdu w ostatniej chwili.

Kolejnym z zapisów, na które należy uważać jest:
"Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odlotu i przylotu, trasy samolotu (międzylądowania), rodzaju samolotu, przewoźnika i czasu lotu przed odlotem".
Taka klauzula jest zupełnie niezgodna z prawem.

Organizatorzy wycieczek zastrzegają sobie także prawo do zmiany cen wycieczek. Musimy zwrócić szczególną uwagę na warunki dotyczące ceny wycieczki. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o usługach turystycznych koszt imprezy, po podpisaniu przez nas umowy, nie może ulec zmianie. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy umowa wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach:
  1. wzrost kursów walut,
  2. kosztów transportu oraz podatków,
  3. opłat urzędowych,
  4. opłat lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich.
UOKiK przypomina, że każda zmiana ceny wycieczki w związku z wymienionymi wyjątkowymi sytuacjami powinna być zawsze udokumentowana przez organizatora turystyki.

Kolejnym nieuczciwym zapisem jest sformułowanie dotyczące niewypłacania odszkodowań i tak bardzo popularny w Polsce zapis "reklamacji nie uznajemy". Zapis taki wygląda mniej więcej tak:
"Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działania siły wyższej itp.) Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie".
Zdaniem UOKiK turysta, który z powodu odwołania wycieczki czuje się pokrzywdzony, może dochodzić w sądzie odszkodowania.

Pamiętaj masz prawo do reklamacji czy rezygnacji z wykupionej już wycieczki. Nie zapomnij także o dokładnym czytaniu umów, a na pewno uda się zaoszczędzić parę groszy. Dokładny raport dostępny jest na www.uokik.gov.pl
Źródło: WP
dodajdo.comSubskrybuj nasz kanał RSS
0 Odpowiedzi

Prześlij komentarz