Jak uzyskać paszport RP?

Z dniem 21 grudnia 2007 do przekroczenia granic państw w Unii Europejskich nie potrzebny jest już paszport, ale wystarcza każdy legalny dokument tożsamości. Czy jednak paszport odszedł do lamusa? Nic bardziej mylnego, bo w każdym przypadku podróży poza granice krajów Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do posiadania i okazania paszportu na wezwanie. W ostatnich latach kilkakrotnie zmieniano wzór paszportu, tak by spełniał najnowsze wymogi bezpieczeństwa. Obecnie w Polsce wydawane są jedynie paszporty z danymi biometrycznymi oraz tymczasowe. Poniżej opisujemy jak złożyć wniosek o Paszport RP i jakie warunki muszą być spełnione.

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Wniosek paszportowy składa się osobiście w biurach paszportowych Urzędów wojewódzkich, znajdujących się w samych Urzędach bądź oddziałach terenowych. Aktualna lista biur paszportowych znajduje się na stronach internetowych województw. Wyjątkiem jest wniosek paszportowy składany za granicą - wówczas odpowiednim miejscem jest polski konsulat.

O jeden paszport może się ubiegać tylko jedna osoba (do nowych paszportów-biometrycznych nie można wpisywać dzieci). Paszport ważny jest przez 10 lat od daty wydania, natomiast w przypadku dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat, obowiązuje przez lat 5. Posiadacz paszportu, którego dokument utracił ważność będąc poza granicami kraju, ma prawo powrotu do Polski na jego podstawie.

Dzieciom do lat 5, oraz obywatelom polskim przebywającym za granicą, wydawany jest paszport tymczasowy (nie zawierający danych biometrycznych), na czas powrotu do kraju w przypadku zgubienia paszportu, lub w przypadkach nagłych określonych ustawą. Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie przez 1 rok.

Wniosek o wydanie paszportu

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu jest zobowiązana do osobistego złożenia:
 • wypełnionego wniosku paszportowego,
 • 2 jednakowych fotografii spełniających warunki dla dokumentów biometrycznych,
 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie paszportu.
Dodatkowo wymagane mogą być:
 • skrócony bądź pełny odpis aktu urodzenia - Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów,
 • pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - dla osób o ograniczonych zdolnościach dla czynności prawnych,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa - dla osób które zawarły związek małżeński za granicą,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dla dziecka (jeżeli prawo decydowania ws. wydania paszportu jednemu z rodziców nie przysługuje),
 • orzeczenie sądu opiekuńczego - gdy jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka.

Wymagania dotyczące fotografii do paszportu biometrycznego:

 • fotografia musi mieć 35 mm szerokości i 45 mm wysokości,
 • musi prezentować całą głowę i górną część szyi. Obie strony twarzy muszą być dobrze widoczne,
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości,
 • wygląd twarzy naturalny z zamkniętymi ustami,
 • oczy skierowane w obiektyw, otwarte, dobrze widoczne, na wysokości 20-30 mm od dolnej krawędzi zdjęcia,
 • dodatki: nakrycie głowy (dopuszczalne jest tylko z powodów religijnych), dopuszczalna biżuteria, ale kolczyki i klipsy nie mogą zniekształcać wizerunku,
 • plakat MSWiA o zasadach dot. zdjęć biometrycznych.

Opłaty za wydanie paszportu

 • 140 zł za paszport biometryczny na 10 lat,
 • 60 zł za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13,
 • 30 zł za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat,
 • 30 zł za paszport tymczasowy dla dzieci,
 • 45 zł za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom.
Zniżki:
50% zniżki od opłaty paszportowej przysługuje:
 • uczniom i studentom,
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
100% zniżki od opłaty paszportowej przysługuje:
 • osobom, które ukończyły 70 lat,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osobom, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzom wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
Częściowo obniżona opłata obowiązuje w przypadku:
 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.
O 200% podniesiona opłata obowiązuje gdy poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Unieważnienie paszportu

Paszport RP może zostać anulowany jedynie poprzez organ paszportowy, na podstawie utraty obywatelstwa polskiego przez osobę posiadającą paszport. Unieważnienie następuje na drodze decyzji administracyjnej i przysługuje od niej odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Polski paszport w ruchu bezwizowym:
Kliknij aby powiększyćŹródło: MSWiA
dodajdo.comSubskrybuj nasz kanał RSS
0 Odpowiedzi

Prześlij komentarz